İlaç ruhsatlandırma ve etkinlik testi

Entoteam Arge bitki koruma ve biyosidal ürünlerin zararlı böceklere karşı biyolojik etkinlik test ve ruhsatlandırma hizmetleri sunmaktadır. Özellikle fümigantların ve koruyucu insektisitlerin depolanmış ürün zararlılarına ve biyosidal ürünler içerisinde karşı biyolojik etkinliklerine testleri ve bunların raporlarının hazırlanmasına yönelik hizmetler verilmektedir. Buna ilaveten aşağıda belirtilen hizmetler verilmektedir:

  • Gıda paketlerinde ambalajı delen böceklere karşı dayanıklılığın test edilmesine yönelik çalışmaların yapılması,
  • Zararlı- böceklere karşı kullanılan İnsektisitler için biyolojik etkinlik testleri,
  • Gıda ambalaj veya paketlerinin gıda paketlerini delen böceklere karşı dayanıklılığının test edilmesi.